ITS Holland  
     
       
      | Home | Diensten | Over ons | Werkwijze | Samenwerking | Contact |  

 

Verkopen als hoofddoel

Mede op basis van de perceptie van de opdrachtgever zal de
beoogde marktpositie voor de producten worden bepaald.
Daarbij gaan wij uit van de markt en interne competenties.
Op grond hiervan worden al snel relevante afnemers benaderd.
Immers verkopen is en blijft het hoofddoel.
Hierbij wordt rekening gehouden met de strategische belangen.
Onze ervaring voorkomt het maken van belangrijke misstappen
.


Pragmatisch en structureel

Vervolgens zal het voortdurend toetsen van perceptie versus
realiteit als uitgangspunt dienen voor het opstellen en fine-tunen
van strategische richtlijnen.
Deze vormen op hun beurt de leidraad voor de keuze van juiste
kanaalpartners en interessante afnemers in diverse segmenten.


Onze verkoopactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van
substantiële
afzetkanalen

Zoals producenten, grootverbruikers, groothandelaren, super-
stores, winkelketens, distributeurs, e.d.

Gedetailleerde marktbenadering dient daarna te worden ingevuld
door daartoe aan te stellen partijen.


Marketingplan als gids

Bij de uitvoering van onze verkoopactiviteiten gaan wij uit van
een marketingplan dat op basis van voortschrijdend inzicht
verder wordt ontwikkeld en bijgesteld.
In headlines en beknopte bewoordingen. Zonder overtollig papier.
Van marktanalyse tot communicatieconcept.

Daarnaast dient het marketingplan tevens als afstemming tussen
de samenwerkende partijen en onderbouwing voor investeringen.


Uiteindelijk ontstaat een bewezen marketingconcept

Dat ook als grondslag kan dienen voor de invulling van nieuwe
markten. Uiteraard met de nodige aanpassingen aan het profiel
van de desbetreffende markt.


Op deze wijze wordt in een continu proces gewerkt
aan resultaatgerichte verkoopactiviteiten en de opzet
van uw eigen professionele verkooporganisatie.